Stacks Image 5090
Wat kost een beugel

De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) worden vastgelegd in een begroting die een goede indicatie geeft van de verwachte kosten en duur. Deze wordt met u vooraf doorgesproken. De prijs hangt in belangrijke mate af van het soort behandeling en de gebruikte materialen/beugel. Omdat niet alle afwijkingen hetzelfde zijn, zijn er verschillen in behandelplannen en zelfs in tijdsduur.
Een indicatie van de totale kosten per behandeling is moeilijk te geven omdat dit verschilt per persoonlijke situatie. Indien een standaard behandeling volstaat dan duurt de behandeling waarschijnlijk tussen de 24 en 30 maanden. Indien u een aanvullende verzekering heeft of gaat afsluiten, dan houdt u het beste rekening met een verzekeringsperiode van twee à drie jaar voor de aanvullende verzekering. Bij de berekening die u maakt kunt u dus het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren en van totale behandelkosten van bijvoorbeeld € 2.800,-- die niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn. 
Stacks Image 5095
Het kan dus zijn dat u in het eerste jaar slechts € 810,-- betaalt, in het 2e jaar € 1.108,-- en in het derde jaar de rest. Gezien de huidige situatie is een aanvullende tandartsverzekering (met orthodontie dekking) niet altijd de beste optie. Neem de tijd om de voorwaarden goed te bestuderen. De uitkomst verschilt per verzekeraar en wordt vaak jaarlijks bijgesteld.
Het standaard proces

Nadat een intake heeft plaats gevonden kan de Tandarts aan de slag met de verkregen gegevens in voorbereiding op het tweede gesprek, waarin het behandelplan besproken wordt met de bij behorende begroting/kostenopgave met gedetailleerde informatie.

De begroting heeft in veel gevallen de volgende stappen gedefinieerd

  • 1e consult inclusief modellen(en analyse), röntgenfoto's (inclusief analyse) en mogelijk aanvullend onderzoek.
  • Een code voor het plaatsen van een beugel of andere apparatuur
  • Het maandtarief - maandelijks bedrag voor de controles en het bijstellen van de beugel
  • Retentie - eenmalig voor het plaatsen ervan

De hoogte van de tarieven en maandtarief is gerelateerd aan de beugel en materialen die voorzien worden in het behandelplan zitten.

Het maandtarief voor de controle voorziet in alle kosten inclusief reparaties aan de beugel (nalatigheid of opzet valt niet onder de garantieregeling). Er wordt alleen gedeclareerd in de maand dat er behandeld wordt (tarief geldt voor de gehele maand m.u.v opzettelijke schade). U krijgt dus normaal nooit twee declaraties voor dezelfde behandeling in één maand. Het kan voorkomen dat naast het standaard bedrag eveneens techniekkosten gespecificeerd worden. Dit is bedoeld om u inzage te geven in de kosten van de behandeling en de gebruikte apparatuur.

De declaratie en opbouw ervan

De kosten van een behandeling met een beugel wordt in delen in rekening gebracht, met behulp van maandbedragen. Hiervoor worden de kosten gespreid en betaal je voor de behandeling van die maand. In de eerste maand zal de analyse (gebitsmodellen, röntgenfoto's en het analyseren) apart gedeclareerd worden met kort daarna de start van de begroting die u in uw bezit heeft.

Na elke behandeling ontvangt u de declaratie mee. Betaal op tijd en gebruik de referentie van de declaratie. Graag extra aandacht voor de leveringsvoorwaarden zodat u weet wat afgesproken is.

Vergoedingen door uw verzekeringen

In het constant wisselende landschap van verzekeringen en uw persoonlijke situatie is het onmogelijk om u een eerlijk advies te geven over welke verzekering het beste bij uw situatie past. Overleg met uw verzekering waarop u recht heeft.

Ons advies aan u is duidelijk: Vraag aan uw verzekering desnoods op-maat advies voor uw situatie. Zij zijn de kenners.

Overigens adviseren wij om alle voorstellen goed door te rekenen omdat een aanvullende verzekering mogelijk in uw situatie net niet interessant genoeg is.
Zij kunnen u ook vertellen wat u precies terug krijgt met een bepaalde verzekering.

Let op: Volwassenen (18 jaar en ouder) hebben een andere dekking van orthodontie bij dezelfde verzekering per maatschappij. Dit betekent dat voor een volwassenen de eigen kosten (lees eigen bijdrage) zeer waarschijnlijk veel hoger is. Valt u in deze categorie, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekering (indien u verzekerd bent).

Belangrijk: Op alle begrotingen zijn de actuele leveringsvoorwaarden (voorwaarden - update privacy 2018) van toepassing.

De
actuele prijslijst voor de codes op de offerte vindt u hier.


Vervolg >> Tarieven