Klacht of niet tevreden ?

Indien u ergens mee zit dat ons betreft, dan willen wij dat graag weten. Wij zijn van mening dat het gezamenlijk bespreken de enige weg naar een adequate oplossing is.

Indien dit het geval is, vinden wij het wenselijk dat er per email of telefonisch een afspraak gemaakt wordt. U kunt daarvoor het contact formulier gebruiken of een email sturen.

Echte klachten leggen wij schriftelijk vast en over het vervolg en de oplossing worden onderlinge afspraken gemaakt.

Wij vinden het belangrijk dat problemen niet groter worden door gebrek aan communicatie of miscommunicatie. Vandaar deze aanpak.