Wat doen wij

Hier vindt u alle informatie over de stappen van het begin tot het eind van de behandeling. Lees dit aandacht door. Heeft u daarna nog vragen dan horen wij dat graag. Oh ja, Orthodontie is niet alleen voor de kleinste, ook volwassenen willen op latere leeftijd alsnog een behandeling. Geen probleem, loop gewoon binnen.

Voorbereiding op het eerste consult

Bij het maken van de afspraak voor het eerste consult heeft u een documentatie pakket ontvangen met daarin de actuele leveringsvoorwaarden en een medisch intake welke ingevuld dient te worden. Wij verzoeken u deze informatie te lezen en de leveringsvoorwaarden te ondertekenen, het medisch overzicht (intake) leesbaar in te vullen en dit mee te nemen bij het eerste consult.

Eerste consult

Bij het eerste consult lopen we eerst door de door u ingevulde documenten en vullen deze aan waar nodig (medische geschiedenis) is. Daarnaast zal er gekeken worden naar uw gebitssituatie, het profiel van het gezicht en de stand van de kaken. Het is prettig om van u te horen wat u verwacht van de behandeling zodat dit vooraf al een keer besproken is. Omdat er geen technische gegevens voorhanden zijn blijft de eerste ontmoeting bij een indicatie van de mogelijkheden van een behandeling in de praktijk.

Een van de conclusies van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft of dat er meer specialisme nodig is van een Orthodontist en/of Kaakchirurg. Indien wij wel mogelijkheden zien krijgt u een voorstel tot verder onderzoek.

De analyse

Om een juiste inschatting te kunnen maken van de medische situatie wordt er een afspraak gemaakt voor het nemen van röntgen foto's, gelaatsfoto's en afdrukken. Deze zullen als basis dienen voor het maken van een behandelplan en de aansluitende begroting die een goede indicatie zal geven van de totale kosten van deze behandeling.

Tweede consult - (Bespreken behandelplan)

Als het behandelplan gemaakt is, nodigen we u uit om het met ons te komen bespreken. We bespreken de aanpak die wij in gedachten hebben om alles conform uw verwachting te laten uitkomen. Mogelijke alternatieven komen ook aan bod indien realistisch. Daarna lichten wij de begroting toe die opgemaakt is op basis van de gekozen behandeling.

U heeft in dit gesprek de mogelijkheid alle vragen af te vuren die u graag wilt zien (Tip: Schrijf ze in de dagen voorafgaand aan deze afspraak al vast op). Vragen over verzekeringen kunnen wij niet beantwoorden omdat wij hierover geen informatie hebben. (Daarnaast is het medici wettenlijk niet toegestaan om mensen te adviseren met het maken van verzekeringskeuzes).

Met de verkregen informatie kunt u nu aan de slag om een keuze te maken. Welke keuze het ook wordt, wij informeren uw tandarts over het vervolg.

Eerste fase

In deze fase is het hoofddoel het in de juiste positie brengen van de boven- en onderkaak. Vaak gebeurd dit met behulp van een losse, uitneembare beugel te plaatsen of andere apparatuur.

Tweede fase

Deze fase wordt gebruikt om alle tanden en kiezen mooi in lijn te brengen zoals we dat kennen bij reeds behandelde patiënten. Dit rechtzetten van de tanden en kiezen gebeurt meestal met vaste apparatuur/beugel.

Afbehandeling en retentie

Natuurlijk komt er altijd een einde aan de behandeling en indien de tanden en kiezen in de juiste positie en stand staan wil iedereen dit resultaat graag behouden. Daar zijn verschillende oplossingen voor waarover u op dat moment ingelicht wordt. Wij noemen dat retentie en dus noodzakelijk om het medisch resultaat vast te houden.

Des te langer de retentie er is, des te meer garantie op een blijvend (mooi) resultaat. Onze keuze gaat daarom uit naar een spalk voor het leven.


 
Vervolg >> Risico’s